Vraag en antwoord

Waarom maakt Boxtel een nieuw duurzaamheidsbeleid?
Boxtel zoekt een goed evenwicht tussen economie, sociale verhoudingen en milieu. Wij willen prettig leven en een fijne toekomst. De wereld om ons heen verandert voortdurend en wij willen dat dat op een goede manier gebeurt. Het vorige beleid is 8 jaar geleden gemaakt. We hebben veel geleerd en er is veel gebeurd. We wentelen problemen niet af op de toekomst maar nemen onze verantwoordelijkheid. Dat hebben we altijd al gedaan. Verbeteringen beginnen in je eigen buurt.

Wat heb ik daar mee te maken als inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie in Boxtel?
Het beleid wil een bijdrage leveren om iedereen prettig te laten wonen en werken, om ook te zorgen voor een fijne leefomgeving voor toekomstige generaties. Daar hebben wij zelf invloed op. Het is fijn om te weten wat ieders ambities en dromen zijn. Het gebeurt in je eigen buurt. We kunnen samen bepalen wat we willen behouden en wat we gaan veranderen. Wij willen iedereen uitnodigen mee te doe. Jouw ideeën zijn welkom.

Wie mogen meedenken en meebeslissen?
Om een duurzame transitie mogelijk te maken zijn álle ideeën welkom. We leggen de drempel laag om goede ideeën te delen: dat kan op alle mogelijke manieren (tekst, foto, tekening, etc.). Bij de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid leggen we de lat hoog om de meest effectieve werkwijze om resultaten te bereiken mogelijk te maken. Beleid maken we samen. De leden van de gemeenteraad beslissen.