Idee: Autodelen in Boxtel: sociaal en groen

Auto’s staan 98% va de tijd stil. Zet je eigen auto in de verhuur! Er zijn providers die alles regelen (ook de verzekering), b.v. Snappcar en MyWheels.

Heb je een auto sporadisch nodig? Zoek op internet naar een deelauto in je wijk of dorp.

Voordelen: beter mobiliteit, sociale contacten, minder auto’s, minder parkeerplaatsen, misschien zelfs minder kilometers.

Een deelauto aanschaffen kan ook interessant zijn voor bedrijven, (buurt)verenigingen, enz..

 

David Andreae 7-11-16

Idee: Het hof van Boxtel

Groene initiatieven Boxtel onder één noemer

In Boxtel zijn vele groene initiatiefnemers en initiatieven. Laten we onze krachten bundelen en onderbrengen in de “ Hof van Boxtel” om op elkaar af te stemmen en elkaar te versterken. Samen meerwaarde te creëren voor de Boxtelse gemeenschap. Vanuit de gemeente Boxtel kunnen deze initiatieven ondersteund worden via vorm geven aan de participatiewet.

Boxtelse initiatieven:

 • Hereboeren
 • Dommelbimt
 • Lokale agenda 21
 • Transition Town
 • Eetbaar Boxtel: met eetbare tuinen en pluklinten
 • Voedseltuin voor voedselbank
 • Buurtmoestuinen op Hoogheem, 2 stuks in Selissenwal,…
 • Generatietuinen in Oost, Liempde en in het centrum achter Liduina
 • Tuin in Lennisheuvel
 • Bewonersinitiatief Kleine Aarde
 • Kinderboerderij Oost en Geitenwei Selissenwal
 • ….
 • ….

Deze initiatieven komen soms mankracht tekort, organiseren burendagen of  doen mee aan acties als NL Doet, open dagen etc .. Boxtel heeft een succesvolle groenopleiding vanuit Helicon en ook de leerlingen van de  VMBO-opleiding kunnen benut worden in het kader van stages. Vanuit de participatiewet dienen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een opstapje naar werk te krijgen of een zinvolle dagbesteding. Als we de behoefte aan ondersteuning, stageplaatsen en leerwerkplekken bij elkaar brengen kunnen we samen meerwaarde creëren voor elkaar en de gemeenschap van Boxtel.