Idee: Meer straatgroen in Boxtel?

Gratis geveltuintje aanvragen

Een idee gejat van o.a. Tilburg. Burgers mogen een tuintje zelf aanleggen. Wel een email naar de gemeente maar geen vergunning nodig. Een  boomspiegel inplanten mag ook.

Tilburg hanteert deze eenvoudige tegel-regels:

Inwoners moeten zorgen dat de geveltuin niet breder wordt dan 37 cm vanaf de woning. Hij mag maximaal 25 cm diep in de grond zijn en mag zo lang zijn als de gevel van de woning. Bovendien moet er na aanleg een stoep overblijven van minimaal 120 cm breed, zodat mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen, rolstoel of rollator er nog langs kunnen.

Kansen genoeg in Boxtel:

 foto-het-idee

David Andreae

Bijeenkomst ondernemersvereniging Ladonk

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de Gemeente Boxtel hebben samen een duurzaamheidsscan uit laten voeren voor het bedrijventerrein. Hier zijn een heleboel goede ideeën uit voortgevloeid!

15123191_584799338390478_2348161505207331102_o
Op 22 november is er op terrein van Boxtelse bedrijvigheid
veel creatieve inspiratie geweest in de duurzaamheidsworkshop voor ondernemers van SPIN. Wethouder Eric van den Broek opende de workshop die op initiatief van SPIN, ontwikkelingsmaatschappij BOM en de gemeente was georganiseerd. Een kleine vijfentwintig Boxtelse ondernemers dachten bij deze bijeenkomst ‘out of the box’ over duurzaamheidsmaatregelen en dat leverde meteen al zevenentwintig bruikbare ideeën op. Meewerkend Boxtel in optima forma.
Niet alleen wordt er volgens ons meer geïnvesteerd in de Boxtelse economie dan ooit, maar we proberen daar ook steeds samen met ondernemers vorm aan te geven. Natuurlijk kan dat nog altijd beter en gaan er nog genoeg dingen fout, maar dat er zeker ook veel goed gaat is zeker!!

Zoals hier boven al genoemd werd zijn er zevenentwintig bruikbare ideeën opgedaan in de bijeenkomst. Hier van gaan we er met zes al direct aan de slag;
1.  Terugwinnen & uitwisselen van warmte
2.  De verbetering van verkeersveiligheid
3.  Verbetering van de bereikbaarheid van de toegangswegen
4.  Energie besparing
5.  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Footprint Sociaal Ondernemen en CO2 prestatieladder en/of CO2 footprint.
6.  Energie opwekken

Verder heeft deze dag geleid tot een zeer waardevolle bijdragen aan het duurzaamheidsbeleid!!
En iedereen die hier aan bij heeft gedragen hartelijk bedankt!

2 november: Bijeenkomst Ondernemend leven in Boxtel 19:00 uur, Het Goed

Op 2 november hebben we onze tweede werkgroepbijeenkomst voor ondernemers in Boxtel. Tijdens eerdere bijeenkomsten bleek duidelijk dat onze ondernemers duurzaamheid een warm hart toedragen. Maar we kunnen met elkaar meer doen!

Waarom?
Omdat een bedrijf dat in deze tijd nog niet duurzaam onderneemt, uiteindelijk in de toekomst ook niet meer mee kan komen met concurrentie. Het is dus voor een ondernemer simpelweg business om duurzaam aan de slag te gaan. Maar het is zeker ook een kwestie van verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld stellen.

Hoe? Door het leuk te maken!
Eigenlijk willen we op drie manieren aan de gang met de ondernemers. Allereerst door met elkaar de ‘makkelijke’ dingen gewoon te doen! Bijvoorbeeld groene stroom inkopen. Want we kunnen met elkaar blijven praten, maar soms duurt praten langer dan het daadwerkelijk doen.

Sommige dingen, zoals het besparen op energie of het maken van een mobiliteitsplan hebben iets meer tijd nodig. Want hoeveel energie kun je eigenlijk besparen? Hoeveel is jouw CO2 voetafdruk als bedrijf? Het is goed om met elkaar het nulpunt te bepalen en om op grond daarvan scherpe doelen te stellen. Wie draagt het meeste bij??

Als laatste willen we door de vorige twee punten ondernemers elkaar laten inspireren. Door samen aan de duurzaamheidsdoelen te werken, door te bekijken hoe anderen dit in hun bedrijf doen kun je tot verrassende nieuwe ideeën komen. Dat zijn geen winsten op de hele korte termijn, maar hebben wel een meerwaarde op de lange termijn.

Heb jij goede ideeën hoe we dit verder vorm kunnen geven? Kom dan op 2 november om 19:00 uur naar Het Goed in Boxtel.

Tot dan!

Verslag 9 juni

Op 9 juni was de eerste bijeenkomst om met elkaar te dromen over hoe een duurzaam Boxtel eruit moet zien. van de opbrengst van de avond en een digitaal overzicht van de opbrengst per thema.

We gaan nu met vier werkgroepen aan de slag:

  1. Samen leven in Boxtel (bijeenkomst 12 september, 19:00 uur)
  2. Ondernemend leven in Boxtel (bijeenkomst 14 september 19:00 uur)
  3. Energiek leven in Boxtel (bijeenkomst 15 september, 19:00 uur)
  4. Groen leven in Boxtel (bijeenkomst 19 september, 19:00 uur)

Deze werkgroepen werken een voorstel uit dat we weer voorleggen aan alle inwoners op de dag van de duurzaamheid (10 oktober). Bij de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid leggen we de lat hoog om de meest effectieve werkwijze om resultaten te bereiken mogelijk te maken. Wil je ook deelnemen in één van de werkgroepen? Stuur dan een mail naar M.d.Wijk@MijnGemeenteDichtbij.nl